kantoorklachtenregeling

Kantoorklachtenregeling:

 

In geval van een klacht van een opdrachtgever dient deze schriftelijk te worden ingediend bij Ekholm Advocatuur ter attentie van het bestuur. Het bestuur zal na bestudering van de klacht, in overleg treden met de opdrachtgever om tot een gepaste oplossing te komen. In geval van een tuchtrechtelijke klacht zal Ekholm Advocatuur de opdrachtgever zo nodig informeren omtrent de klachtenprocedure bij de Orde van Advocaten.

Copyright © All Rights Reserved